Prowadzimy sądowe postępowanie przeciwko bankom dochodząc słusznych racji pokrzywdzonych kredytobiorców. Przemyślana i praktycznie sprawdzona strategia procesowa zmierza do przewalutowania kredytu ewentualnie jego całego unieważnienia.
Prowadzimy również sprawy sądowe na etapie postępowania egzekucyjnego, wszczętego przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Sprawą zajmujemy się od momentu pierwszego kontaktu z klientem, poprzez reprezentowanie klienta w postępowaniu przed sądem, wydanie prawomocnego orzeczenia sądu, aż po wyegzekwowanie zasądzonych kwot od banku.

Prowadzenie każdej sprawy zaczynamy od dokładnej analizy treści stosunku prawnego łączącego bank oraz kredytobiorcę, tj. umowy, aneksu itd. Następnie, liczymy kwotę, jakiej możemy dochodzić przed sądem.

Celem postępowania sądowego jest przede wszystkim uzyskanie dla kredytobiorcy jak największych korzyści finansowych. 

Przed sądem walczymy o:

  • uznanie umowy kredytowej za nieważną 
  • uznanie niedozwolonych klauzul umownych za bezskuteczne względem kredytobiorcy 
  • zwrot wszystkich nieprzedawnionych wpłat dokonanych przez kredytobiorcę 
  • ewentualnie o zwrot nadpłaconych rat 
  • zwrot kosztów poniesionych w związku z kredytem,

W jaki sposób zlecić nam sprawę?

Zgłoszenia przyjmujemy przede wszystkim w formie telefonicznej i e-mailowej, a także na indywidualnych spotkaniach w Kancelarii (Praszka lub Wrocław).

Skontaktuj się z nami poprzez formularz:

Wysyłając do mnie powyższy formularz wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych, w celu umożliwienia mi kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną (telefon lub e-mail). Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w Polityce Prywatności.