Kancelaria doradza pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy, pomaga w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Przygotujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, a także reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy, w tym m.in. w sprawach związanych z niesłusznym rozwiązaniem stosunku pracy.

Reprezentujemy Klientów również w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W zakres usług wchodzi zarówno reprezentacja przed ZUS, KRUS, jak i na dalszych etapach postępowania przed sądami.