Kancelaria prowadzi postępowania przeciwko bankom i instytucjom finansowym w związku ze sporami wynikłymi na tle świadczenia usług finansowych – na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych (konsumentów).

Prowadzone przez nas sprawy koncentrują się wokół zagadnień związanych z:
 
  • umowami kredytowymi, w tym kredytami denominowanymi w walutach obcych (w tym kredyty frankowe),
  • restrukturyzacją zadłużenia (negocjacje z bankiem),
  • stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami,
  •  odpowiedzialnością instytucji finansowych z tytułu zaniedbań w sferze informacyjnej;
  • przestępstwami bankowymi.