Kancelaria świadczy pomoc prawną i zastępstwo procesowe we wszystkich stadiach postępowania karnego, tak w fazie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i sądami, jak i na etapie postępowania sądowego przed  wszystkich instancjami.