Dochodzenie odszkodowania, spory z firmami ubezpieczeniowymi. Pomoc prawna na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, ugody, mediacje, postępowanie pojednawcze, gromadzenie dokumentacji) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Doradzamy przy gromadzeniu materiału dowodowego i pomagamy ocenić zasadność ewentualnego powództwa.