Korzystając z naszej witryny www.sikora-legal.pl, powierzasz nam swoje dane osobowe. Ochrona tych informacji jest dla nas priorytetem, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, aby były one u nas bezpieczne. Zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki względem Ciebie omawiamy poniżej:

I.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe? 

 
Kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony www posiada Administrator. Administratorem jest Angelika Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Angelika Sikora, z siedzibą: ul. Fabryczna 5/8, 46-320 Praszka, NIP: 7511768935, REGON: 385975217,  (dalej: Administrator). 
 
 II.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?


Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności, jako środki zabezpieczające z odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 
III. 
 
Kto ma dostęp do Twoich danych?
 
Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. 
 
IV.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 
 
W momencie zebrania Twoich danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy masz obowiązek przekazać dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to ewentualnej zgody. Twoje dane będziemy przede wszystkim przetwarzać na podstawie zgody lub obowiązujących przepisów prawa, ale również w celu wykonania umowy lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody, wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawsze jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia np. podjęcie próby kontaktu i umówienia na spotkanie. 
 

V.

 
Jakie dane osobowe gromadzimy?

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które podasz dobrowolnie w formularzu kontaktowym. 
 
Gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie oraz tylko w sytuacji, gdy wyrażasz na to zgodę. 
 
Informacje, które przekazujesz przetwarzane są gdy wypełniasz formularz kontaktowy – w celu umożliwienia kontaktu przez Administratora, umówienia ewentualnego spotkania oraz nawiązania współpracy. 
 
VI.
 
W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych?
 
Wykorzystujemy przekazane dane mając na względzie treść wyrażonej przez Ciebie zgody lub ciążące na nas obowiązki prawne. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie. 
 
 
Wykorzystujemy dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające Twoją aktywność na stronie www wykorzystywane są przez serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych. 
 

VII.

 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 
Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania.
 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą: 
 • w zakresie danych zebranych za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celach obsługi przesłanego zapytania – przez okres w jakim te cele pozostają ważne; 
 • w zakresie pozostałych danych – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgromadzono lub zmieniono dane osobowe. 
 
Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 
 
Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.  
 
VIII.
Jakie masz prawa?
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 
 • W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. 
 
Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale może też dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że usuniemy Twoje dane i nie będą one przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności przetwarzania.
 
 • Prawo do dostępu do danych
 
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: ciura.angelika@sikora-legal.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 
 
 
 • Prawo do przenoszenia
 
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub innego administratora. Pamiętaj, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 
 • Prawo do poprawiania danych
 
Zawsze możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail ciura.angelika@sikora-legal.pl – otrzymasz potwierdzenie dokonania zmian pocztą e-mail.
 
 • Prawo do usunięcia danych
 
Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, a gdy nie będzie to możliwe – poinformujemy Cię o tym. 
 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 
Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:  
   • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności, 
   • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i w zamian zażądać ograniczenia ich używania, 
   • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 
IX.
 

Co możesz zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane w niewłaściwy sposób?


Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób lub masz jakiekolwiek pytania co do sposobu przetwarzania danych osobowych – skontaktuj się z nami pod adresem: ciura.angelika@sikora-legal.pl. Możesz również zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
X.
Zabezpieczenia.
 
Dokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych. 
 
Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, niezwłocznie zgłoś pod adresem: ciura.angelika@sikora-legal.pl
 
Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet. 
 
XI.
 
Aktualizacja naszych zasad prywatności.
 
Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.
 
XII.
 
Postanowienia końcowe. 
 
Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej i nie przekazywać nam swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 4 maja 2020 r.