Niedozwolone klauzule mogą wystąpić w każdej umowie kredytu – nie tylko indeksowanej/denominowanej do franka szwajcarskiego!

W latach 2004-2012 r. wiele osób decydowało się na zaciągniecie kredytu indeksowanego/denominowanego do waluty obcej. Kredyty indeksowane/denominowane cieszyły się ogromną popularnością wśród kredytobiorców z powodu niższego oprocentowania i stabilnych kursów walut. Zdecydowana większość kredytobiorców zdecydowała się w pierwszej dekadzie XXI wieku na zaciągniecie kredytu indeksowanego/denominowanego do franka szwajcarskiego, co spowodowane było m.in. niższą ratą kredytu w porównaniu do kredytu złotowego czy posiadaniem zdolności kredytowej wyłącznie na tego rodzaju kredytu.
Z drugiej strony wiele banków nie informowało należycie kredytobiorców o ryzykach jaki może nieść dla kredytobiorcy wybór tego rodzaju kredytu – nie przedstawiali symulacji jak kształtował się kurs na przestrzeni lat, jak zmiana kursu może przełożyć się na wysokość raty kredytu. Natomiast w treści umowy bank umieszczał niedozwolone postanowienia, które kształtowały prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały jego interesy.
W mediach oraz w publikacjach poświęconych tematyce niedozwolonych postanowień zawartych w umowach kredytu indeksowanego/denominowanego, w dominującej większości można spotkać się z odniesieniem do waluty franka szwajcarskiego. Podkreślenia jednak wymaga to, że niedozwolone klauzule zawarte były nie tylko w umowach indeksowanych/denominowanych do franka szwajcarskiego, ale również do innych walut m.in. euro, dolara czy dowolnej innej waluty.
 Jeżeli zaciągnęli Państwo kredyt indeksowany/denominowany do franka szwajcarskiego, ale również do innej dowolnej waluty, warto przeanalizować treść umowy kredytu, czy w jej treści nie znajdują się niedozwolone postanowienia, które można zakwestionować.
Analiza treści umowy kredytu zdaje się być tym bardziej wskazana w świetle obecnych wydarzeń, niepewnej sytuacji gospodarczej i wciąż wzrastających kursów walut mających w konsekwencji przełożenie na wysokość comiesięcznej raty oraz całkowitej kwoty jaką kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty na rzecz banku.
Skuteczne zakwestionowanie niedozwolonych zapisów umownych w praktyce oznacza znaczne obniżenie kwoty spłacanego kredytu!
Po więcej informacji w temacie  zapraszamy do kontaktu!